Výpis z registra trestov

Jednou zo všeobecných podmienok založenia živnosti je bezúhonnosť. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený. Preto je k založeniu živnosti potrebný Výpis z registra trestov.

Tak už ste sa definitívne rozhodli? Tak poďme na to! Pre začiatok potrebujete Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Bohužiaľ, ak ste si mysleli, že sadnete za počítač a vybavíte to cez internet, sklamem vás. Musíte navštíviť najbližší obecný či mestský úrad s matričným úradom. Vypítajte si tlačivo "Žiadosť o výpis z registra trestov".

Žiadosť musí obsahovať údaje:
- meno a priezvisko osoby, prípadne prezývku, ak ju osoba má,
- dátum narodenia,
- rodné číslo,
- miesto a okres narodenia,
- meno a priezvisko otca,
- meno, priezvisko a rodné priezvisko matky,
- v prípade zmeny mena a zmeny priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko.
Údaje na žiadosti musia byť vyplnené čitateľne a vierohodne (bez prečiarkovania, prepisovania, gumovania, prelepovania a pod.), nesmie sa použiť písací nástroj, ktorý je možné zmazaním, či gumovaním zmeniť (tzn. nie ceruzou, nie atramentovým perom, nie keramickým perom, ale musia byť vyplnené napr. guličkovým perom, strojom).

od 1.10.2007
Výpis z registra trestov pre žiadateľa zabezpečí samotný živnostenský úrad a to bezplatne na základe vášho súhlasu.

do 30.9.2007:
Dajte si pozor, aby ste správne vyplnili všetky údaje snáď okrem prezývky (doteraz som nepochopila, prečo tam je takáto kolónka, ale ak niekto vie, nech odpovie). Kolok nalepte na označené miesto. Takto pripravené tlačivo môžete poslať poštou na adresu: Register trestov GP SR, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, alebo na príslušnej podateľni úradu. Teraz máte približne tyždeň na premyslenie si predmetu podnikania, prípadne si môžete našetriť minimálne 1000 Sk na ďalší kolok. "Uvidíme" sa na Živnostenskom úrade!

2 komentáre:

Anonymný povedal(a)...

Táto kolónka je tam pre už trestaných občanov ktorý vo svojej "práci" obdržali prezývku ktorá zapísaná v ich zložke na PZ pre lepšiu identifikáciu. zrejme

Anonymný povedal(a)...

....v 12/2007 som si zakladala zivnost a uz nie je treba vypis z reg.trestov, pretoze si to na zivnost.urade sami ziadaju - TAKZE USETRITE KOLOK I CAS!!!!